2016 Yılı Noter Çeviri Ücretleri

Biliyorsunuz, Noterlerde yaptırılan çeviriler için belirli bir çeviri ücreti ödeniyor. Bu ücret her yıl Şubat ayı sonunda belirleniyor. Bu yıl da Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen 2016 Yılı Noterlik Ücret Tarifesi ile “çevirme ücretleri” % 10 artırıldı. Ücret tarifesi 01 Mart 2016 tarihinden itibaren uygulanmaya başlandı. Tarifenin 4. maddesi şöyle:

“Madde 4 – 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun 103 üncü maddesi hükmü uyarınca, noter tarafından bir dilden diğer dile, bir yazıdan diğer yazıya çevrilen veya çevirtilen kağıtların her sayfasından 37,06 TL çevirme ücreti alınır.

Bir dilden diğer dile veya bir yazıdan diğer yazıya çevrilen veya çevirtilen kağıtların 10 veya daha az satırı içeren sayfalarından birinci fıkrada gösterilenin yarısı kadar ücret alınır.”

Yeni tarifeye göre noterler 1 sayfa (20 satır x 50 karakter) çeviri metni için 37,06 TL çeviri ücreti alacak. Tabi bunun üzerine diğer noterlik ücretleri ve harçlar, vergiler vb. geldiğinde 1 sayfa çeviri için notere 100 liradan fazla ödemek gerekecek.

Son yıllarda noterlik çeviri ücretleri şöyle oldu:

YIL Ücret (TL) Artış (%)
2016 37,06 10,00
2015 33,69 10,10
2014 30,60 7,78
2013 28,39 6,49
2012 26,66 10,53
2011 24,12 7,01
2010 22,54 6,98
2009 21,07 10,03
2008 19,15 8,99
2007 17,57