Eğitim Kurumları

Türkiye’de çeviri eğitimi veren kurumlar

Türkiye’de lisans düzeyinde çeviri eğitimi veren kurumların sayısı hızla artmaktadır.  2014 yılında yapılan ÜYS sınavları için devlet ve vakıf üniversitelerinde toplam 2130 kontenjan açılmıştır. Bunların yaklaşık %55’i devlet üniversitelerinde %45’i ise vakıf üniversitelerinde açılmıştır. Devlet üniversitelerindeki kontenjanların hepsi dolarken vakıf üniversitelerindeki kontenjanların yaklaşık %10’u boş kalmıştır.

2014 yılında yerleştirilen 2063 adayların dillere göre dağılımı şöyledir:

İngilizce 858
Almanca 374
Fransızca 242
Rusça 140
Arapça 101
Farsça 47
Çince 29
Bulgarca 31
İngilizce + Fransızca 159
İngilizce + Almanca 82

Türkiye’de lisans düzeyinde çeviri eğitimi veren Üniversiteler şunlardır.

Üniversite Şehir Fakülte/Yüksekokul Bölüm
Abant İzzet Baysal Bolu Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim-Tercümanlık
Atılım Ankara Fen-Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık
Avrasya Trabzon Fen-Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık
Beykent İstanbul Fen-Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık
Boğaziçi İstanbul Fen-Edebiyat Fakültesi Çeviribilim
Cumhuriyet Sivas Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık
Çankaya Ankara Fen-Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık
Dokuz Eylül İzmir Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık
Ege İzmir Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık
Hacettepe Ankara Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık
Haliç İstanbul Fen-Edebiyat Mütercim-Tercümanlık
İhsan Doğramacı Bilkent Ankara İnsan Bilimleri ve Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık
İstanbul İstanbul Edebiyat Fakültesi Çeviribilim
İstanbul 29 Mayıs İstanbul Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık
İstanbul Arel İstanbul Fen-Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık
İstanbul Aydın İstanbul Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim-Tercümanlık
İstanbul Yeni Yüzyıl İstanbul Fen-Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık
İzmir Ekonomi İzmir Fen-Edebiyat Mütercim-Tercümanlık
Kafkas Kars Fen-Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık
Kırıkkale Kırıkkale Fen-Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları
Doğu Dilleri ve Edebiyatları
Marmara İstanbul Fen-Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık
Mersin Mersin Fen-Edebiyat Fakültesi Çeviri
Okan İstanbul İnsan ve Toplum Bilimleri Çeviribilim
Sakarya Sakarya Fen-Edebiyat Fakültesi Çeviribilim
Trakya Edirne Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık
Yaşar İzmir Fen-Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık
Yeditepe İstanbul Fen-Edebiyat Fakültesi Çeviribilim
Yıldız Teknik İstanbul Fen-Edebiyat Fakültesi Batı Dileri ve Edebiyatı