Kitaplar

Çeviribilim ile ilgili olarak Türkiye’de yayınlanmış kitaplar

Çeviri Araçları

  • Şahin, M. (2013). Çeviri ve Teknoloji. İzmir: İzmir Ekonomi Üniversitesi Yayınları

Çeviribilim Sözlükleri

  • Bengi-Öner, I. (2001). Çeviribilim Terimleri Sözlüğü. İstanbul: Sel Yayıncılık.
  • Berk, Ö. (2005). Kuramlar Işığında Açıklamalı Çeviribilim Terimcesi. İstanbul: Multilingual.
  • Boztaş, İ., & Okyayuz Yener, A. Ş. (2005). Açıklamalı Çeviri Terimleri Sözlüğü. Ankara: Siyasal.
  • Popoviç, A. (1987). Yazın Çevirisi Terimleri Sözlüğü. (Çev. S. Karantay & Y. Salman). İstanbul: Metis Yayınları.
  • Rifat, S., Rifat, M., Tekgül, D., & Koş, A. (2010). Göstergebilim, Dilbilim ve Çeviribilim Terimleri Sözlüğü. Sel Yayınları.
  • Yazıcı, M. (2004). Çeviribilimin Temel Kavram ve Kuramları. İstanbul: Multilingual.

Çeviribilim ile ilgili Avrupa Birliği Yayınları

Avrupa Birliği Çeviri Genel Direktörlüğü çeviri konusunda son derece ilginç kitaplar yayımlıyor. Kitapların çoğu İngilizce yazılmış. Bazılarını diğer AB dillerinde de bulnmanız mümkün. Ücretsiz olarak PDF formatında bilgisayarınıza indirebileceğiniz kitaplara buradan erişebilirsiniz.