Yazılımlar

Çevirmen olarak faaliyetlerimiz sırasında çok farklı yazılımlara ihtiyaç duyarız. Bunları aşağıdaki başlıklar altında sınıflandırabiliriz:

Bilgisayar Okuryazarlığına ait Yazılımlar

Bunlardan en önemlisi tabi ki Ofis yazılımlarıdır. Daha sonra müşterilerle iletişim kurmak amacıyla kullandığımız yazılımlar gelir. Üçüncü sırada çeviri sürecinde araştırma yaparken kullandığımız internet araçları sayılabilir.

Bu gruba giren yazılımlar çeviriye ya da çevirmenlere özgü yazılımlar değildir, bilgisayar okuryazarlığının bir parçasıdır. Ancak, bir çevirmen özellikle ofis yazılımları ile internette arama motorlarına sıradan kullanıcılardan çok daha fazla hakim olmalıdır. Ofis yazılımları içinde kelime işlemcilerden başka hesap tablosu ve sunum yazılımları da iyi bilinmelidir.

Çeviri Sürecinde Kullanılan Yazılımlar

Bunlardan en önemlileri Bilgisayar Destekli Çeviri (BDÇ) araçlarıdır (CAT – Computer Aidded Translation Tools). Dünyada en yaygın olarak kullanılan SDL Trados yazılımının yanı sıra ücretli ve ücretsiz birçok BDÇ aracı bulunmaktadır.

Ayrıca altyazı ve seslendirme çevirilerinde kullanılan özel yazılımlardan da söz edilebilir.

Üçüncü gruba giren yazılımlar ise yerelleştirme sürecinde kullanılan yazılımlardır.

Dördüncü grup yazılımlar ise çeviri işletmelerinde proje, çevirmen, zaman, kaynak ve kalite vb. yönetimi ile ilgili yazılımlardır.

Tanıtım Etkinliklerinde Kullanılan Yazılımlar

Bunlar arasında ilk olarak Proz ve Translatorscafe gibi kendimiz tanıtabileceğimiz platformalar sayılabilir.

Bir diğer grup ise Facebook, Twitter vb. sosyal medya yazılımlarıdır.

Bilgisayar konusunda biraz daha gelişmiş bilgiye sahipsek kendi web sayfamızı yapabilmek için içerik yönetim sistemleriyle (CMS) ilgili Joomla, WordPress, drupal vb. gibi yazılımlara ihtiyaç duyarız.

Katma Değer Kazandıran Yazılımlar

Bunlar çeviri sürecine dahil olmasa bile çeviriden önce ya da sonra çevirmenler ya da çeviri işletmeleri tarafından yerine getirilerek çeviriye artı değer katan (yani ayrıca ücretlendirilebilen) işlemlerde kullanılan yazılımlardır. Burada ilke olarak  her tür yazılım yer alabilir. Ancak, çeviri piyasasında karşılaşılan sorunların sıklığına göre şöyle bir liste yapılabilir.

  • OCR yazılımları
  • Grafik yazılımları
  • DTP yazılımları
  • Terminoloji yönetimi yazılımları